Vi på BUS tycker att alla barn ska få den barndom de har rätt till!

Därför väljer vi att aktivt stötta UNICEF I deras arbete för en bättre värld.

Gör som oss på BUS och stötta UNICEF !