BUS har på uppdrag av Trollhättans energi fått i uppdrag att byta styrsystem på Trollhättans Biogasanläggningar, detta är ett led i deras strategi att synkronisera de olika anläggningarna för att på sätt kunna styra och övervaka via Scada system för en driftsäkrare och miljövänligare energiförsörjning!