Skalskydd i form av elstängsel larm är ett affärsområde BUS nu kommer att annektera, vi har på uppdrag av Melloff bygg fått i uppgift att förse en transformatorstation i Värmländska Kil med denna typ larmsystem, vi ser detta som en starkt växande marknad med allt större efterfrågan.