Under våren har Sjöfartsverket nyttjat vårt gemensamma ramavtal för att stärka upp sin bemanning på underhåll sidan. Det är framförallt broarna och slussarna utefter Göta Älv mellan Vänern och Göteborgs skärgård där såväl Trafikverket, Sjöfartsverket som ett antal kommuner står som ägare. Uppdragen har varit av såväl akut som förebyggande karaktär och alltid med kraven från den allt tätare trafiken både på land och till sjöss som en adrenalin höjande faktor.