Det är med stor glädje vi kan meddela att BUS vinner ytterligare två Ramavtal med Sjöfartsverket, denna gång handlar det om leverans av Hydraulik kompetens samt smides och mek tjänster.

Avtalen träder i kraft from 1:a November och gäller i bästa fall i sex år, vi kan på detta sätt ytterliga bygga vidare på vår Mekavdelning som nu börjar ta riktigt bra fart med stor efterfrågan som följd.