Ännu ett statligt verk tecknar avtal med BUS, denna gång gäller det byggtjänster åt Sjöfartsverket, framförallt i de anläggningar som förvaltas från deras administration i Trollhättan.

Detta är ett avtal som passar mycket väl in i den kompetensprofil vi byggt upp med inriktning inte bara på Broar och vanliga fastigheter utan även Slussar, Dammluckor, Ledverk, Bryggor, Fyrar, Dykdalber, Kajer och andra vattennära anläggningar.

Den nuvarande Slusstrappan i Trollhättan togs i bruk 1916, de tidigare slusslederna är daterade 1800 samt 1844 och det är med stolthet vi kommer att hjälpa till att bevara denna historiska miljö för kommande generationer.