Hydraulik ett växande segment, Norsholm JVG Bro renoveras för tryggare tågtrafik!

BUS erhåller nytt uppdrag med att renovera Hydraulcylindrarna på Norsholms Järnvägsbro, detta är ett uppdrag som är mycket komplext med tanke på cylindrarnas stora vikt samt att de skall ”träs” ur en klaffkammare som gränsar till den Östra stambanan som är en av Sveriges absolut hårdast trafikerade järnvägssträckningar, tidsaspekten och otillgängligheten är de stora utmaningarna men även anläggningens komplexitet gör att fullt fokus måste vara påkopplat från start till mål!

Vi tackar Beställaren för visat förtroende!