Gravudden

Vägbro, 19-10-1, över Hjälmare kanal vid Gravudden i Arboga. Klaffbro, byggd 1973, med spännvidden 14,8, konstruktionslängden 86 m och bredden 13. Hydraulisk med rullsegment och pendelbockar. Avstånd till högsta högvattenyta är 2,5 m och årsdygnstrafiken är ca 7 925 fordon/dygn.

Kartor https://goo.gl/maps/1q5FS

Arbeten utförda av Sting
2017 – Huvudinspektion el och maskin