Rösabergsvägen

Vägbro, 3501-96142-1, över bandel 251, km 22+665. Stålbro med brobaneplatta av trä, byggd 1898, med konstruktionslängden 23 m, bredden 5 m och längsta spännvidden 6 m. Fri höjd 4,7 m.

Karta https://goo.gl/maps/LbNYnuZWSiw

Arbeten utförda av Sting
2015 – Bärighetsberäkning/klassning