BUS har stöttat Peab Anläggning i Sandviken genom att lösa både akuta och mer långsiktiga problem gällande den öppningsbara bron i Storsjön strax utanför Sandviken, bron har under ett antal år hamnat i skymundan då den ligger helt solitärt i förhållande till övriga av landets öppningsbara broar. Nya skötselanvisningar och nyutbildat lokal personal skall nu sörja för bästa möjliga driftsäkerhet under de kommande åren.