Oktober och Hösten gav sig till känna på allvar med rusk och hårda vindar!

Det är dock inte bara löven som blåser ned från träden, även orderingången fortsätter blåsa in på kontot!

Nu har vi återigen tecknat avtal med Trafikverket om att hantera Drift och Underhåll på de öppningsbara broarna i Väst, dvs Värmland, Dalsland och Bohuslän, det är EL-kraft samt Styr och övervakning som nu åter skall förvaltas i BUS regi.

Vi vill även i dessa Halloween tider rekommendera alla att välja BUS före godis, det är inte bara bra för tänderna, även livsandarna blir glada av lite BUS!