BUS vinner upphandlingen gällande installation av nytt styr & övervakningssystem till den öppningsbara bron i Sjötorp på Rv.26 över Göta Kanal. Projektet skall vara färdigställt Hösten 2017

BUS har fått i uppdrag i uppdrag av Trafikverket att säkra och renovera den underliggande betongmotvikten på öppningsbar bro i Norsholm, projektet är av mycket akut karaktär och måste färdigställas innan Göta Kanal öppnar för båt trafik under våren.

BUS vinner ännu en upphandling denna gången är beställaren Vattenfall som i samverkan med Trollhättans energi skall bygga ihop Vänersborgs och Trollhättans Fjärrvärme nät, BUS står för de eltekniska installationerna.

Ytterligare ett projekt gäller uppgradering och komplettering av Nödstoppsfunktionerna på Norsholms Järnvägsbro.

Även på Motala Järnvägsbro kommer arbetsmiljön att förbättras och arbetsplattformar projekteras, tillverkas och monteras för säkrare åtkomst av service punkter.

Rödesundsbron i Karlsborg kommer att förses med VMS skyltar för att minimera trafikstörningarna vid broöppning.

Uddevallabrons åkvagn kommer from 1/3 att servas och underhållas av våra El & Mek tekniker.