Trafikverket Färjerederier håller som bäst på att bygga om två stycken färjelägen i Öckerö skärgård där vi tidigare haft beställning på nytt Hydraulik och belysning system, för att nu inte komma i otakt med reinvesteringarna så har man även beslutat att handla upp El & styrutrustningen, arbetet beräknas vara färdigt i två etapper varav första etappen våren 2018 och etapp två Hösten 2018.

Vi tackar för förtroendet!