Skip to main content

Linköping tänker säkerhet!

By december 22, 2017maj 22nd, 2019Nyheter

Linköpings stad har beställt nya bommar och bomdriv till sin rullbro i Malfors som är en kransort till Universitetsstaden, BUS har också fått i uppdrag att leverera ett nytt program till styrsystemet samt uppdatera anläggningen till nu gällande säkerhetsregler för Nödstopp av maskin. Vi tackar för förtroendet!