Skip to main content

Jordfallsbron får bättre arbetsmiljö!

By oktober 4, 2018maj 22nd, 2019Nyheter

BUS har vunnit en upphandling gällande förbättrad tillgänglighet för servicepersonal på Jordfallsbron över Göta Älv mellan Kungälv och Bohus. Det handlar om service landgångar som placeras så att personal inte behöver vistas i trafikmiljö mer än nödvändigt samtidigt som utrymningsvägarna ur klaffkammarna förbättras avsevärt, en klok investering ur ett arbetsmiljöperspektiv!