Skip to main content

Januari 2019

By januari 19, 2019november 19th, 2019Nyheter

Ny organisation ser dagens ljus!

På grund av eller kanske tack vare, den ökande orderingången så väljer BUS AB att stärka upp och förtydliga organisationen, i sann BUS-anda är det våra produktiva tekniker som är överst i organisations schemat och vi kontorsråttor försöker stötta så gott det går, alla behövs och alla är viktiga!