Skip to main content

2013-01

By januari 29, 2013Nyheter

Nytt Drift och underhålls avtal med Trafikverket har tecknats för en period om 5 år.
De berörda broarna är belägna i Värmlands och Västra Götalands län.
Avtalen omfattar Styr och Övervakning samt Jourtjänst.

Leave a Reply