Drift & Miljösäkrare Hydraulik Till Borensberg!

Trafikverket säkerställer driftsäkerheten ytterligare genom att renovera Hydraulikanläggningen på Borensbergs klaffbro, bron är en enkelklaff  med pendelbockstöttor, renoveringen omfattar såväl lyft som pendelbockcylindrar samt aggregat och strypventiler, samtidigt passar man på att byta till en biologiskt nedbrytbar olja för att trygga den biologiska floran utefter Göta-Kanal och dess vattendrag, alltid lika kul att se att landets infrastruktur tar små men viktiga steg mot en miljövänligare värld!