Mot ljusare tider!

Äntligen är våren här! Hos oss rullar projekten på med ett högt tempo – många projekt är i gång, flera projekt är i planeringsstadiet och några nya jobb har tillkommit och ska planeras! Bland annat har vi vunnit upphandlingen för skötsel och drift av sluss och broar i Örebro. Projektet avser öppnande och tillsyn av Skebäcksbron, Osetbron, Slussbron samt Slussen. Vi kommer även att ha hand om uthyrning, tillsyn, drift och underhåll av Örebro gästhamn. Ett annat nytt jobb som ska utföras är styrkortsbyte på Vänersborg järnvägsbro!

Denna månad valde vi att stötta BRIS för deras värdefulla arbete för barns rättigheter! Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något! ❤