Triss i Styrsystembyten i Göta Älv!

BUS AB vann i mycket hård konkurrens upphandlingen gällande byte och modernisering av Styrsystem, elsystem, Scada och övrig Fjärrmanövreringsutrustning gällande alla Trafikverkets öppningsbara vägbroar över Göta Älv mellan Göteborg och Västerhavet i söder och Trollhättans magnifika vattenfall i Norr! Ett uppdrag vi sätter mycket stort värde på då det är något av vår egen hemmaplan, även om det är broar som vi normalt sett inte sköter om dagligdax då förvaltningen av dessa fortfarande åligger statliga Sjöfartsverket!?