Mälarprojektet nu även en BUS angelägenhet!

Vår största order hittills i vårt unga bolags Historia blev en realitet när vi tecknade avtal med Italienska Cimolai omfattande leverans, installation och Idrifttagning av såväl  Hydraulik som El och Styrsystem för ny Sluss och Bro i Södertälje, leveransen beräknas påbörjas Våren 2020 och färdigställas Hösten 2021!

Detta är ett mycket spännande projekt både ur ett utförandeperspektiv men också med en otroligt intressant beställare som är verksam över i stort sett hela världen där man levererar både rörliga och fasta stålkonstruktioner av en lång rad olika slag.