Linköpings stad har beställt nya bommar och bomdriv till sin rullbro i Malfors som är en kransort till Universitetsstaden, BUS har också fått i uppdrag att leverera ett nytt program till styrsystemet samt uppdatera anläggningen till nu gällande säkerhetsregler för Nödstopp av maskin. Vi tackar för förtroendet!