Strömmarn´s Bryggeri bygger Nytt !

Det succéomtalade Strömmarns Bryggeri satsar på att gå från Nano till Micro, till denna omvandling krävs nya och för den utökade verksamheten bättre lokaler vilket man har funnit i vår gamla Turbinstation!

Vi hälsar vår nya hyresgäst välkommen genom att bygga om och anpassa lokalerna för ett ungt Bryggeri av Världsklass!

Såväl Bygg som El och Mek busar har fått bekänna färg i detta mycket spännande projekt som övervakas av självaste Strömkarlen som bor i vår vackra fallfåra alldeles utanför fönstren, måtte han blidkas av de skummande drycker som skall ge lön för mödan!