Ny organisation ser dagens ljus!

På grund av eller kanske tack vare, den ökande orderingången så väljer BUS AB att stärka upp och förtydliga organisationen, i sann BUS-anda är det våra produktiva tekniker som är överst i organisations schemat och vi kontorsråttor försöker stötta så gott det går, alla behövs och alla är viktiga!