Trafikverket beställer renovering av Hydraulcylindrar och hydraul aggregat till Klevbrinkens öppningsbara bro på E22 genom Söderköping.

E22:an är en extremt högtrafikerad väg där dessutom möjligheterna till omledning är högst begränsade, detta ger lite extra krydda åt tillvaron vid denna typ av projekt, här gäller det att agera både smart, snabbt och framförallt säkert för att minimera störningarna på Trafiken.

Vi tackar Trafikverket för förtroendet!