BUS har återigen vunnit upphandlingen gällande Styr & Övervakningssystem på trafikverkets 16 vägbroar över Göta Kanal i Västergötland, i stort sett samtliga broar har reinvesterats de senaste åren och anläggningarna går nu in i en förvaltarfas. Detta leder förhoppningsvis till att vi kan fokusera på att arbeta bort eventuella barnsjukdomar och ytterligare förfina driftsäkerheten. Vårt mål är att de anläggningar som förvaltas av oss skall vara landets absolut mest driftsäkra, en långsiktig förvaltning med totalekonomi i fokus är en av våra stora ledstjärnor i projektet.