BUS har vunnit ännu en av Trafikverkets upphandlingar, nu gällande en av broarna över Sveriges blå band Göta Kanal, denna gång handlar det om Ljungs Västra Kanalbro  mellan Borensberg och Linköping i Östergötland och även om vattnet just här inte är det blåaste vi sett så är det en mycket idyllisk plats på den Östgötska landsbyggden. Bron är en Rullbro av typiskt Göta Kanal snitt som nu skall få ett nytt betongfundament och nya mekaniska delar i form av bär hjul, lager och räl. Projektet skall dra igång så snart kanalen stänger den 15 Oktober och förhoppningsvis stå färdigt innan tjälen bitter sig tag i myllan.