BUS har fått i uppdrag av Motala kommun att upprätthålla beredskap samt utföra avhjälpande underhåll på de kommunala broarna över Göta Kanal.

Våra Tekniker på Linköpings kontoret hoppas på en störningsfri sommar och mycket värme och glass.