BUS-tåget tuffar på!!

Februari månad har varit en riktig höjdare med flera vunna upphandlingar!

Vi har fått i uppdrag att utföra ännu ett Ställverksbyte på Kronogårdens Fjärrvärmecentral åt Trollhättans Energi AB, uppdraget skall vara klart under Hösten 2023 och är en investering i syfte att trygga värmeförsörjningen i stans Östra delar.

Ytterligare en upphandling har vunnits och denna gången är det NCC som är beställare och uppdraget omfattar leverans, installation och idrifttagning av El, Styr & Hydraulik till en öppningsbar GC bro i Norrköping.

Detta projekt är en del av Norrköpings kommuns planer för att utveckla en attraktiv, vattennära stadskärna som skall bli ett nytt landmärke med miljö och tillgänglighet i fokus.

Ännu ett axplock ur uppdragsportföljen är att projektera servicevagnar till E4 Broarna i Södertälje, syftet är att underlätta vid inspektioner och service arbeten.

Fantastiskt kul att uppdragen kommer från både gamla och nya beställare vilket visar på ett gott renommé i branschen!

Superstort Tack för förtroendet, vi lovar att göra allt vi kan för att leverera bättre än era förväntningar!