BUS har erhållit beställning på installation och montage av ny hydraulik med tillhörande styrsystem på två färjelägen i Öckerö kommun på den Svenska Västkusten, trevligare arbetsmiljö får man leta efter ( på sommaren vill säga ). Vi ser med spänning fram emot denna utmaning.