December 2023

God Jul & Gott Nytt År Önskar vi från BUS fabriken!

Som alltid när vi närmar oss ännu ett årsskifte, infinner sig en rad olika reflektioner på året som gått och försiktiga blickar in i framtiden.

Trots vikande konjunkturer och stigande oro både globalt och lokalt så har året varit långt över förväntan, framförallt gällande nya order, kontrakt och avtal.

Alla under året utförda projekt har levererats med mycket gott slutresultat även om vägen dit varit olika krokig och med varierande grader av lutning i det horisontella planet.

Nytt på ordersidan är att vi återigen fått förtroendet av Trafikverket att ansvara för manövreringen av broarna över Dalslands kanal, att jobba som brovakt i denna miljö är något helt magiskt, verkligen något av det vackraste den Svenska sommaren har att erbjuda!

Under det kommande året skall vi även åka till Södertälje och Norska Porsgrunn för att bygga nya fina broar, något vi med spänning ser fram emot!