Färjelägen, ett spännande kapitel!

BUS har erhållit beställning på installation och montage av ny hydraulik med tillhörande styrsystem på två färjelägen i Öckerö kommun på den Svenska Västkusten, trevligare arbetsmiljö får man leta efter ( på sommaren vill säga ). Vi ser med spänning fram emot denna...

Elsäkerhetsverket kräver registrering, check!

Den ny elsäkerhetslagen kräver bla att alla elinstallatörer som verkar i Sverige skall registrera sig, något som vi ser mycket positivt på, då detta är ett sätt att skapa ordning och reda i branschen. BUS är registrerade from Maj 2017 Ordning på arbetet skapar tid för...

Melloff Bygg nu en del av BUS!

Den 28:e Februari 2017 är ett smått historiskt datum då BUS förvärvar Melloffs Bygg! Pressmedelande BUS investerar för framtiden genom förvärv av Melloff Bygg AB som är en stabil och långsiktig leverantör inom Svensk infrastruktur. Förvärvet genomfördes 28 februari...

Nya uppdrag på kontot!

BUS vinner upphandlingen gällande installation av nytt styr & övervakningssystem till den öppningsbara bron i Sjötorp på Rv.26 över Göta Kanal. Projektet skall vara färdigställt Hösten 2017 BUS har fått i uppdrag i uppdrag av Trafikverket att säkra och renovera...

BUS Mekaniska, nu ett faktum!

Från och med den 1 Januari 2017 har nu BUS startat en egen Mekanik avdelning, vi hälsar Torbjörn ”Tobbe Talang” välkommen till gänget! Tobbe är uppväxt med en skiftnyckel i ena handen och en svets i den andra, han kommer närmast från Vänersborgs Svets och...