Företaget kommer att i första hand jobba med mindre installations-, underhålls- och reparationsprojekt på broar, slussar, tunnlar mm.