Skyway på Karolinska!

Vi har fått i uppdrag att utföra Belysning, kraft och styrtekniska installationer på en ”luftväg” över Solnavägen i Stockholm, vi tackar vår beställare Lecor Stålteknik för förtroende och lovar göra vårt bästa!

Fem nya broar att hålla koll på i Motala!

BUS har fått i uppdrag av Motala kommun att upprätthålla beredskap samt utföra avhjälpande underhåll på de kommunala broarna över Göta Kanal. Våra Tekniker på Linköpings kontoret hoppas på en störningsfri sommar och mycket värme...

Bohusländsk pärla under BUS vingar!

BUS vinner upphandlingen gällande Manövrering och Underhåll öppningsbar bro över Sote kanalen mellan Kungshamn och Hunnebostrand, bron är belägen mitt i den kanske allra vackraste delen av Bohuslän, på andra sidan kanalen ligger Ramsvikslandet som är en Ö med stora...

Färjelägen, ett spännande kapitel!

BUS har erhållit beställning på installation och montage av ny hydraulik med tillhörande styrsystem på två färjelägen i Öckerö kommun på den Svenska Västkusten, trevligare arbetsmiljö får man leta efter ( på sommaren vill säga ). Vi ser med spänning fram emot denna...