Oktober 2019

Nytt Kamera & Ljudsystem skall ge säkrare Bromanövreringar i Lyrestad! BUS har fått i uppdrag av Trafikverket att reinvestera kamera och ljudanläggningar för fjärrmanövrering av de öppningsbara broarna i Lyrestad och Rogstorp utefter Göta Kanal i Västergötland,...
September 2019

September 2019

Hydraulik ett växande segment, Norsholm JVG Bro renoveras för tryggare tågtrafik! BUS erhåller nytt uppdrag med att renovera Hydraulcylindrarna på Norsholms Järnvägsbro, detta är ett uppdrag som är mycket komplext med tanke på cylindrarnas stora vikt samt att de skall...

Juli 2019

Ett av Världens sista Emissionslabb för förbränningsmotorer? Våra Bygg Busar fick ett mycket spännande uppdrag under försommaren och som kulminerade under storsemestern, det var det Trollhättebaserade och Kina ägda bilteknik företaget T-Engineering som anlitade BUS...

Juni 2019

Strömmarn´s Bryggeri bygger Nytt ! Det succéomtalade Strömmarns Bryggeri satsar på att gå från Nano till Micro, till denna omvandling krävs nya och för den utökade verksamheten bättre lokaler vilket man har funnit i vår gamla Turbinstation! Vi hälsar vår nya hyresgäst...