Skip to main content
All Posts By

Bus AB

Mars 2020

By Nyheter

Triss i Styrsystembyten i Göta Älv!

BUS AB vann i mycket hård konkurrens upphandlingen gällande byte och modernisering av Styrsystem, elsystem, Scada och övrig Fjärrmanövreringsutrustning gällande alla Trafikverkets öppningsbara vägbroar över Göta Älv mellan Göteborg och Västerhavet i söder och Trollhättans magnifika vattenfall i Norr! Ett uppdrag vi sätter mycket stort värde på då det är något av vår egen hemmaplan, även om det är broar som vi normalt sett inte sköter om dagligdax då förvaltningen av dessa fortfarande åligger statliga Sjöfartsverket!?

Februari 2020

By Nyheter

Hissnande uppdrag, Älvsborgsbrons Servicevagn renoveras!

Under våren kommer servicevagnen som vanligen hänger under Älvsborgsbrons vackra gröna siluett att renoveras. Uppdraget omfattar ommålning, ny drivutrustning, nytt styrsystem, nytt aluminiumgolv samt en rad arbetsmiljöförbättrande åtgärder som  kommer att underlätta det dagliga servicearbetet med en av Göteborgs stads mest framträdande landmärken. Vi håller tummarna för en mild och blåsfri vår!

Januari 2020

By Nyheter

Rörliga Arenatak, något vi brinner för!

Vi tackar Tele2 arena i Stockholm för visat förtroende i och med tilldelning av nytt serviceavtal för det öppningsbara taket, med detta kan vi stolt meddela att BUS AB sköter om bägge Arenorna i Sverige som är försedda med rörliga takkonstruktioner. Vi har sedan 2013 även stöttat Friends Arena, som är belägen i Solna, i deras drift och underhållsarbete!

December 2019

By Nyheter

Vi tycker om när barn gör mycket BUS!

Därför stödjer vi UNICEF i deras arbete för en bättre Värld!

Tack alla kunder som hjälper oss att hjälpa!

November 2019

By Nyheter

Drift & Miljösäkrare Hydraulik Till Borensberg!

Trafikverket säkerställer driftsäkerheten ytterligare genom att renovera Hydraulikanläggningen på Borensbergs klaffbro, bron är en enkelklaff  med pendelbockstöttor, renoveringen omfattar såväl lyft som pendelbockcylindrar samt aggregat och strypventiler, samtidigt passar man på att byta till en biologiskt nedbrytbar olja för att trygga den biologiska floran utefter Göta-Kanal och dess vattendrag, alltid lika kul att se att landets infrastruktur tar små men viktiga steg mot en miljövänligare värld!

Oktober 2019

By Nyheter

Nytt Kamera & Ljudsystem skall ge säkrare Bromanövreringar i Lyrestad!

BUS har fått i uppdrag av Trafikverket att reinvestera kamera och ljudanläggningar för fjärrmanövrering av de öppningsbara broarna i Lyrestad och Rogstorp utefter Göta Kanal i Västergötland, ett uppdrag som förväntas utföras under vintern 2019/20, Vi tackar för visat förtroende och sätter full fart omgående!

September 2019

By Nyheter

Hydraulik ett växande segment, Norsholm JVG Bro renoveras för tryggare tågtrafik!

BUS erhåller nytt uppdrag med att renovera Hydraulcylindrarna på Norsholms Järnvägsbro, detta är ett uppdrag som är mycket komplext med tanke på cylindrarnas stora vikt samt att de skall ”träs” ur en klaffkammare som gränsar till den Östra stambanan som är en av Sveriges absolut hårdast trafikerade järnvägssträckningar, tidsaspekten och otillgängligheten är de stora utmaningarna men även anläggningens komplexitet gör att fullt fokus måste vara påkopplat från start till mål!

Vi tackar Beställaren för visat förtroende!

Augusti 2019

By Nyheter

Kraftstaden en broförvaltare att räkna med!

På det gamla Industriområdet strax öster om vårt Huvudkontor finns det en gammal trä och stålbro som sett en stor del av Trollhättans Industrihistoria passera revy, den har nötts av tidens tand och vädrets makter vilket gett upphov till ett gediget renoveringsbehov, ett uppdrag som passar alldeles utmärkt för vår Bygg och Mek avdelning!

 

Juli 2019

By Nyheter

Ett av Världens sista Emissionslabb för förbränningsmotorer?

Våra Bygg Busar fick ett mycket spännande uppdrag under försommaren och som kulminerade under storsemestern, det var det Trollhättebaserade och Kina ägda bilteknik företaget T-Engineering som anlitade BUS för att både Bygga, bygg leda och ansvara för arbetsmiljön  under några extremt intensiva sommarmånader, då kunden erhållit stora ordrar på att genomföra motortester beslöt man sig för att helt enkelt bygga ett eget Motor laboratorium. Inte utan att det kändes som ett ”mission impossible” så där i slutet på Juni men med gott humör och stor envishet så går det mesta att lösa

Fotnot

invigningen hölls med pompa och ståt, helt planenligt i Oktober vilket får anses vara näst intill ett mirakel!

 

Juni 2019

By Nyheter

Strömmarn´s Bryggeri bygger Nytt !

Det succéomtalade Strömmarns Bryggeri satsar på att gå från Nano till Micro, till denna omvandling krävs nya och för den utökade verksamheten bättre lokaler vilket man har funnit i vår gamla Turbinstation!

Vi hälsar vår nya hyresgäst välkommen genom att bygga om och anpassa lokalerna för ett ungt Bryggeri av Världsklass!

Såväl Bygg som El och Mek busar har fått bekänna färg i detta mycket spännande projekt som övervakas av självaste Strömkarlen som bor i vår vackra fallfåra alldeles utanför fönstren, måtte han blidkas av de skummande drycker som skall ge lön för mödan!