Skip to main content
All Posts By

admin

2016-06

By Nyheter No Comments

Då var det dags för årets första och andra upphandling via det nationella ramavtalet på Styr & övervakning, bägge upphandlingarna gick som vi hoppats och därmed kommer även Hjulstabron i Mälaren och Bron på E45 över Byälven i Säffle förses med ny El, Styr & övervakningsutrustning under hösten.

2016-05

By Nyheter No Comments

Ännu en förstärkning till Trollhätte kontoret, Jacob Sandén skall testa vingarna under sommaren och förhoppningsvis bli en BUSe på heltid.

2016-04

By Nyheter No Comments

Ett riktigt ”prestigeuppdrag” har landats , Trollhättan Stad fyller 100 år och har det goda omdömet att fira detta genom att bygga en helt ny GC bro över trafikkanalen i höjd med Innovatum endast 300m från kontoret!!

BUS levererar allt som gör att den förhoppningsvis kommer att röra sig som det är tänkt, dvs El, styr, hydraulik, fjärrmanöverutrustning och belysning.

Klart till den 4:e september, kan bli tufft!

 

2016-02

By Nyheter No Comments

Ännu en order från Trafikverket i Öst, denna gång skall Venneberga rullbro förses med nytt kamera och ljudsystem för säkrare fjärrmanövrering.
BUS söker även personal till sin etablering i Linköping, i första hand är det en Industrielektriker med intresse för mekanik som är aktuell.
Att hen sedan har en positiv inställning till både livet i allmänhet och att greja med lite av varje är bara en fördel, ansöka via vår info@busab.nu

2016-01

By Nyheter No Comments

Trafikverket Sthlm beställer översyn och förbättringar av Maskin och Arbetsmiljösäkerheten på 3st. broar över Göta Kanal i Östergötland, de berörda broarna är Norsholm inre vägbro, Borensberg och Sjöbacka.

2015-12

By Nyheter No Comments

Ytterligare projekt för Byggbusarna har avtalats, det är det gamla brohuset i Tåtorp vid Göta Kanal i Västergötland som skall både rustas upp och byggas ut.
Projektet omfattar även renovering av Hydrauliken samt byte av farbana av trä.
Byggbusarna kommer även att restaurera ledverk i Brosundet, renovera brokur i Forsvik reparera avvisare i Norrkvarn mm.
Ett annat spännande projekt är att på prov montera ett nytt staket vid Lyrestad för att dels förstärka det visuella intrycket men framför allt minska risken för klämskador på person och husdjur.
Provet skall sedan utvärderas och förhoppningsvis kunna öka säkerheten vid flertalet av de öppningsbara broarna utefter vår Kanaler.

2015-11

By Nyheter No Comments

Bro över Göta Kanal vid Brosundet i Västergötland kommer under vintern att få nytt styrsystem, fjärrmanöversystem samt ljud och kamerasystem.
Även fjärrmanöverplatsen i Forsvik omfattas av upprustningen.
Projektet skall vara klart till kanalen åter öppnar i mitten på April.

2015-10

By Nyheter No Comments

Byggbusarna kommer att få det svettigt under vintern då Sjöbacka Rullbro i Östergötland, ( som förövrigt ligger nära Cloettafabriken ), skall få nytt betongfundament, sjökanalisation samt div. både mekaniska och elektriska förbättringar.
Projektet omfattar även vissa stenarbeten med kanalens originalstenar från tidigt 1800 tal, försiktighet iakttages.

2015-09

By Nyheter No Comments

Nytt projekt att våndas över inför årsskiftet har tilldelats BUS, Trafikverket har beställt byte av styr & fjärrmanövreringsystem för Hasslöbron i Blekinge.
Arbetet skall vara klart innan Kalle & hans vänner dyker upp på Julafton

Ny i företaget är Cecilia Snöbohm, en som med båt fick ta sig över Östersjön och slå sig ner på Busarnas kontor.
Nu är det inte längre tyst, Gotländskan kommer finnas tillgänglig för administrativt arbete.