Skip to main content
All Posts By

admin

Sjöfartsverket och BUS x 2!

By Nyheter

Det är med stor glädje vi kan meddela att BUS vinner ytterligare två Ramavtal med Sjöfartsverket, denna gång handlar det om leverans av Hydraulik kompetens samt smides och mek tjänster.

Avtalen träder i kraft from 1:a November och gäller i bästa fall i sex år, vi kan på detta sätt ytterliga bygga vidare på vår Mekavdelning som nu börjar ta riktigt bra fart med stor efterfrågan som följd.

Bengtsforshus nästa Ramavtalskund!

By Nyheter

BUS tecknar nytt ramavtal med Bengtsforshus AB gällande Elektriker tjänster, avtalet är ett led i att förstärka vår position i Norra Dalsland samt Södra Värmland och gäller från och med 2017-12-01

Sjöfartsverket & BUS tecknar Ramavtal för Byggtjänster!

By Nyheter

Ännu ett statligt verk tecknar avtal med BUS, denna gång gäller det byggtjänster åt Sjöfartsverket, framförallt i de anläggningar som förvaltas från deras administration i Trollhättan.

Detta är ett avtal som passar mycket väl in i den kompetensprofil vi byggt upp med inriktning inte bara på Broar och vanliga fastigheter utan även Slussar, Dammluckor, Ledverk, Bryggor, Fyrar, Dykdalber, Kajer och andra vattennära anläggningar.

Den nuvarande Slusstrappan i Trollhättan togs i bruk 1916, de tidigare slusslederna är daterade 1800 samt 1844 och det är med stolthet vi kommer att hjälpa till att bevara denna historiska miljö för kommande generationer.

Triss i uppdrag åt Trafikverket!

By Nyheter

Trafikverket fortsätter att investera i en tryggare, säkrare och effektivare infrastruktur, något som vi ser som mycket positivt både för den enskilda människan såväl som för en hållbar förvaltning av landets komplexa anläggningar.

Denna gång är det Falsterbo, Hasslö samt Sotenbron som uppgraderas i olika omfattning gällande Passage, Larm och ljudsystem, alla tre objekten är året runt öppna för Båttrafik och därför extra viktiga för såväl väg som sjöfart.

 

Skyway på Karolinska!

By Nyheter

Vi har fått i uppdrag att utföra Belysning, kraft och styrtekniska installationer på en ”luftväg” över Solnavägen i Stockholm, vi tackar vår beställare Lecor Stålteknik för förtroende och lovar göra vårt bästa!

Fem nya broar att hålla koll på i Motala!

By Nyheter

BUS har fått i uppdrag av Motala kommun att upprätthålla beredskap samt utföra avhjälpande underhåll på de kommunala broarna över Göta Kanal.

Våra Tekniker på Linköpings kontoret hoppas på en störningsfri sommar och mycket värme och glass.

Bohusländsk pärla under BUS vingar!

By Nyheter

BUS vinner upphandlingen gällande Manövrering och Underhåll öppningsbar bro över Sote kanalen mellan Kungshamn och Hunnebostrand, bron är belägen mitt i den kanske allra vackraste delen av Bohuslän, på andra sidan kanalen ligger Ramsvikslandet som är en Ö med stora Naturavärden.

Kontraktet sträcker sig fram till 2023 vilket ytterligare bygger på företagets långsiktiga strategi och stabilitet.

Färjelägen, ett spännande kapitel!

By Nyheter

BUS har erhållit beställning på installation och montage av ny hydraulik med tillhörande styrsystem på två färjelägen i Öckerö kommun på den Svenska Västkusten, trevligare arbetsmiljö får man leta efter ( på sommaren vill säga ). Vi ser med spänning fram emot denna utmaning.

Elsäkerhetsverket kräver registrering, check!

By Nyheter

Den ny elsäkerhetslagen kräver bla att alla elinstallatörer som verkar i Sverige skall registrera sig, något som vi ser mycket positivt på, då detta är ett sätt att skapa ordning och reda i branschen.

BUS är registrerade from Maj 2017

Ordning på arbetet skapar tid för BUS!