Skip to main content
All Posts By

admin

Sjöfartsverket stärker upp!

By Nyheter

Under våren har Sjöfartsverket nyttjat vårt gemensamma ramavtal för att stärka upp sin bemanning på underhåll sidan. Det är framförallt broarna och slussarna utefter Göta Älv mellan Vänern och Göteborgs skärgård där såväl Trafikverket, Sjöfartsverket som ett antal kommuner står som ägare. Uppdragen har varit av såväl akut som förebyggande karaktär och alltid med kraven från den allt tätare trafiken både på land och till sjöss som en adrenalin höjande faktor.

Göta Kanal i Västergötland i trygga händer!?

By Nyheter

BUS har återigen vunnit upphandlingen gällande Styr & Övervakningssystem på trafikverkets 16 vägbroar över Göta Kanal i Västergötland, i stort sett samtliga broar har reinvesterats de senaste åren och anläggningarna går nu in i en förvaltarfas. Detta leder förhoppningsvis till att vi kan fokusera på att arbeta bort eventuella barnsjukdomar och ytterligare förfina driftsäkerheten. Vårt mål är att de anläggningar som förvaltas av oss skall vara landets absolut mest driftsäkra, en långsiktig förvaltning med totalekonomi i fokus är en av våra stora ledstjärnor i projektet.

 

Trollhättans Energi investerar i Biogas!

By Nyheter

BUS har på uppdrag av Trollhättans energi fått i uppdrag att byta styrsystem på Trollhättans Biogasanläggningar, detta är ett led i deras strategi att synkronisera de olika anläggningarna för att på sätt kunna styra och övervaka via Scada system för en driftsäkrare och miljövänligare energiförsörjning!

Nyanställning i Linköping!

By Nyheter

Det är med glädje vi hälsar Christian Risthammar Välkommen till vår BUSiga etablering i Östergötland, Christian har ett brett förflutet i yrkeslivet där han bla arbetat för SAAB under många år vilket värmer ett Trollhätte hjärta även om det var på flygsidan.

Vi tror att Christian kommer att vara ett perfekt tillskott i vårt Östgöta team, Välkommen!

Skalskydd allt viktigare!

By Nyheter

Skalskydd i form av elstängsel larm är ett affärsområde BUS nu kommer att annektera, vi har på uppdrag av Melloff bygg fått i uppgift att förse en transformatorstation i Värmländska Kil med denna typ larmsystem, vi ser detta som en starkt växande marknad med allt större efterfrågan.

Linköping tänker säkerhet!

By Nyheter

Linköpings stad har beställt nya bommar och bomdriv till sin rullbro i Malfors som är en kransort till Universitetsstaden, BUS har också fått i uppdrag att leverera ett nytt program till styrsystemet samt uppdatera anläggningen till nu gällande säkerhetsregler för Nödstopp av maskin. Vi tackar för förtroendet!

Nytt El & styrsystem till Källö/Knippla och Hyppeln!

By Nyheter

Trafikverket Färjerederier håller som bäst på att bygga om två stycken färjelägen i Öckerö skärgård där vi tidigare haft beställning på nytt Hydraulik och belysning system, för att nu inte komma i otakt med reinvesteringarna så har man även beslutat att handla upp El & styrutrustningen, arbetet beräknas vara färdigt i två etapper varav första etappen våren 2018 och etapp två Hösten 2018.

Vi tackar för förtroendet!

Jag är Trollhättan!

By Nyheter

Heter en film som Trollhättan Stad presenterat i dagarna, vi som företag som är sprungna ur denna miljö känner igen oss i väldigt mycket, se filmen via länken nedan!

Stolta, Innovativa och öppensinnade vill vi hjälpa samhället att bygga alla former av broar!

Hydraul renovering i Söderköping!

By Nyheter

Trafikverket beställer renovering av Hydraulcylindrar och hydraul aggregat till Klevbrinkens öppningsbara bro på E22 genom Söderköping.

E22:an är en extremt högtrafikerad väg där dessutom möjligheterna till omledning är högst begränsade, detta ger lite extra krydda åt tillvaron vid denna typ av projekt, här gäller det att agera både smart, snabbt och framförallt säkert för att minimera störningarna på Trafiken.

Vi tackar Trafikverket för förtroendet!