Kraftstaden en broförvaltare att räkna med!

På det gamla Industriområdet strax öster om vårt Huvudkontor finns det en gammal trä och stålbro som sett en stor del av Trollhättans Industrihistoria passera revy, den har nötts av tidens tand och vädrets makter vilket gett upphov till ett gediget renoveringsbehov, ett uppdrag som passar alldeles utmärkt för vår Bygg och Mek avdelning!