April 2023

Inte bara Öppningsbara broar!

Senaste tillskottet i orderportföljen är Drift och Underhåll på det katodiska skyddet på Ölandsbron!

Det är inte utan viss stolthet vi nu tar oss an förtroendet att få vara en del av de kvalificerade företag som förvaltar en av Sveriges största byggnadsverk.

Ölandsbron som stod klar 1972 var länge med sina 6.072m Europas längsta bro.

Det speciella katodiska skyddet är till för att skydda brons armering och enligt Wikipedia behövs detta bla pga att

”Kalmarsund på den tiden bron byggdes inte klassades som marin miljö…..

Det innebar att en lägre cementhalt, mindre täckande betongskikt och högre vattencementtal kunde tillåtas än vad som tillåts i dag.

Utöver detta tilläts vid byggandet av bron blandning av betong med bräckt vatten från Kalmarsund för vissa konstruktionsdelar vilket orsakade korrosion av armeringen i bron.”

Vi lär så länge vi lever….

Vi har också förstärkt upp på personalsidan i Stockholm. Vi har fått en till Bus: e som heter

Jonas som hunnit fylla hela 30-år, som därmed kvalar in under epitetet ”ärrad veteran”

Super Välkommen till oss Jonas!