Linköpings BUSarnas framtid tryggas!

Vi kan mycket glädjande konstatera att vi lyckas räkna hem Trafikverkets DoU avtal för de öppningsbara broar över Göta Kanal i Östergötland ännu en gång, avtalet sträcker sig till 2025 och är basen för vår verksamhet i regionen även om både kundkrets och orderstock är ständigt ökande ger detta en trygg grund att stå på men också ett stort ansvar att axla!