Den ny elsäkerhetslagen kräver bla att alla elinstallatörer som verkar i Sverige skall registrera sig, något som vi ser mycket positivt på, då detta är ett sätt att skapa ordning och reda i branschen.

BUS är registrerade from Maj 2017

Ordning på arbetet skapar tid för BUS!