Orderingången under November 2018 är Historiskt sett den största sedan bolaget drog igång på allvar 2012, detta hoppas vi är ett tecken på att kunderna är nöjda och att förtroendet är högt då många av beställarna är gamla bekanta men det har även kommit till en rad nya ansikten, dessutom har vi breddat verksamheten och flyttat ut våra positioner ytterligare!

Ett axplock ur orderstocken:

Västerbron i Stockholm skall förses med nya servicevagnar!

Bergnäsbron i Luleå skall få ett nytt styrsystem!

Norsholms inre svängbro får ett renoverat maskineri och Hydraulsystem!

Motala Hamnbro får nya pendelbockcylindrar!

Norsholm Yttre förses med vädertätning, oljeavskiljare, förbättrad service och utrymningsvägar dessutom skall styrsystemet bytas under våren 2019!

Klevbrinkens bro i Söderköping förses med renoverade ledverk och bryggor!

Trollhättans energi bygger nya pelletspannor till fjärrvärmen i Sjuntorp!

Borensbergs klaffbro förses med bättre tillträdes och utrymningsvägar!

Örebro stad säkrar tillfartsvägarna för Ambulanser till sjukhuset!

Levsängs rullbro får nya bomdriv och Töreboda klaffbro tryggar manövreringen med nytt kamerasystem!

Bohusbron i Kungälv förses med nya vridlager!

Sluss 5 i Trollhättans slusstrappa tätas och injekteras med hjälp av vårt dotterbolag Melloff Bygg!