Under sommaren kommer BUS att utföra automations uppdrag åt ÅF Industry på Volvos fabrik i Skövde, vi ser detta som ett utmärkt tillfälle att bredda vår kundbas och låta vår personal se lite andra vyer, omväxling förnöjer och inget uppdrag är för litet ( eller stort… ) !