Vi hälsar Robert Magnusson Välkommen till BUS, Robert kommer i första hand att fungera som tekniskt projektstöd åt våra Tekniker. Med ett förflutet inom automations, elkraft och  installationsbranschen tror vi att han kommer att tillföra såväl tekniska som organisatoriska kompetenser.