BUS fortsätter att skapa trygga förutsättningar för fjärrmanövrering av öppningsbara broar, Linköpings stad beställer ny Kamera & ljud anläggning för Fjärrmanövrering av den öppningsbara bron i Malfors, Ljungsbro. Allt för att skapa trygga och säkra manövreringsförhållanden.