Då var det dags för årets första och andra upphandling via det nationella ramavtalet på Styr & övervakning, bägge upphandlingarna gick som vi hoppats och därmed kommer även Hjulstabron i Mälaren och Bron på E45 över Byälven i Säffle förses med ny El, Styr & övervakningsutrustning under hösten.