Ännu en förstärkning till Trollhätte kontoret, Jacob Sandén skall testa vingarna under sommaren och förhoppningsvis bli en BUSe på heltid.