Ett riktigt ”prestigeuppdrag” har landats , Trollhättan Stad fyller 100 år och har det goda omdömet att fira detta genom att bygga en helt ny GC bro över trafikkanalen i höjd med Innovatum endast 300m från kontoret!!

BUS levererar allt som gör att den förhoppningsvis kommer att röra sig som det är tänkt, dvs El, styr, hydraulik, fjärrmanöverutrustning och belysning.

Klart till den 4:e september, kan bli tufft!